آموزش نرم افزار حسابداری زرین

سامانه آموزشی جلسه به جلسه نرم افزار حسابداری زرين


* از منو های سمت راست و با کلیک بر روی توضیح آموزش مربوطه میتوانید ویدئو ها را پخش کرده و ببینید.

* در قسمت جستجو و با تایپ کلمه مورد نظر میتوانید با سرعت بیشتر به آموزش مدنظر برسید ، مثال ( چاپ چک )

* این سامانه آموزشی به صورت پویا بوده و کامل تر خواهد شد.