آموزش نرم افزار حسابداری زرین

فروش کار ساخته به صورت خرده فروشي و طلافروش و فروش نقدی