آموزش نرم افزار حسابداری زرین

موشن آموزش مشتری مداری و تکنیک های افزایش مشتریان،فروش ،رضایت مندی و درآمد-قسمت دوم