آموزش نرم افزار حسابداری زرین

همه ما گاهی برای انجام کارها به یک یادآوری کوچک نیاز داریم. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که پر از مشغلهدهای فراوان و کارهای مختلف است که در بسیاری موارد باعث فراموشی می‌شود. بنابراین، تنظیم یادآورها نه تنها می‌تواند سازنده باشد، بلکه در برخی موقعیت‌ها نجات‌دهنده است. به دلیل کارهای موازی و فراوان بعضی اوقات حتی آلارم های گوشی هم جوابگو نیست. از این رو یک ویژگی بسیار مهم و کاربردی برای شما مشترکین زرین فراهم کرده ایم . قابلیت یادآوری در حسابداری زرین فراهم شد. یا این ویژگی شما می توانید کارهای مهم خود را ثبت و تاریخ یاداوری را مشخص کنید و دیگر فراموش شدن این کار نباشید زیرا زرین به موقع به شما یادآوری خواهد کرد . اگر مشتری دارید که مثلا قرار است چند روز دیگر برای مانده حسابش به شما مراجعه کند می توانید در انتهای فاکتور این یادآوری تنظیم تا در زمان مقرر سیستم به شما یادآوری کند.