آموزش نرم افزار حسابداری زرین

گزارش کارنامه و رتبه بندی مشتری ها بر حسب مقدار خرید،مدت تسویه،مقدار مرجوعی و غیره