آموزش نرم افزار حسابداری زرین

آموزش روش بارکد کردن کارها و طلاهاي ساخته ، موجودی گیری کارهای بارکدی ، چاپ مجدد کارهای بارکدی و گزارش های مرتبط بارکد طلا