آموزش نرم افزار حسابداری زرین

گزارش چند لایه گردش کلی دریافت و پرداخت(ورود و خروج) در یک تاریخ مشخص