آموزش نرم افزار حسابداری زرین

طریق ورود و خروج وجه نقد و حواله به بانک(کارت کشیدن از طریق کارتخوان )