آموزش نرم افزار حسابداری زرین

گزارش لایه به لایه تحلیلی (طلب و بدهی بابت) در یک تاریخ معین