آموزش نرم افزار حسابداری زرین

نحوه ارسال پیامک تبریک تولد و چگونگی تنظیم و ارسال آن از طریق پیامک sms در مکمل crm