آموزش نرم افزار حسابداری زرین

نحوه تغییر نمایش عیار مشتری در حساب های ارزی و پولی کردن بر مبنای اونس طلای جهانی (بخش سوم)