آموزش نرم افزار حسابداری زرین

ورود و خروج طلاي آبشده ، با توضیحات ری گیری و خرید یا فروش مستقیم آن جهت پولی