آموزش نرم افزار حسابداری زرین

در این ویدیو به برخی از ویژگی های پاساژ مجازی طلا می پردازیم.