آموزش نرم افزار حسابداری زرین

انواع معاملات سکه - نحوه ثبت سند معامله سکه به روش تعدادی بدون در نظر گرفتم قیمت -قسمت دوم