آموزش نرم افزار حسابداری زرین

ورود و خروج طلاي آبشده شرطي با توضیحات ری، روش جواب دادن طلای شرطی، گزارش گیری از لیست طلاهای شرطی